top of page

Kool

Hiiumaa Vabakoolis on 2022/2023.õppeaastal üks liitklass, kus õpivad , 1.-3. klassi lapsed. 2023/2024. õppeaastal ootame kooli 1.-6. klassi lapsi.

 

​Koolipäev algab ühise hommikusöögiga. Pärast seda algab poolteist tundi kestev põhitund.  Põhitunnile järgneb kahekümneminutiline vahetund, mille jooksul saavad lapsed kergema puuviljaampsu ning õues joosta.

 

Alates 1. klassist õpitakse lisaks emakeelele ka inglise ja vene keelt. Põhiõppesse on lõimitud draamaõpetus, aiandus ja loodusõpetus. Liikumine toimub iganädalaste kahetunniste matkadena RMK radadel.

kool.jpeg
326964663_933959784696808_3964929501507824776_n.jpeg

Külli Gomez
Klassiõpetaja

Olen tänulik, et olen siin Kõpus, imelises kohas, Hiiumaa Vabakooli õpetaja. Minule kui õpetajale sobib meie kooli õpetamise metoodika, mis rajaneb rütmilisele järgnevusele, õppesisu tunnetamisele, mõistmisele ja valdamisele. Siin on eluõpetus, vaba inimese kasvatamine, kes võtab vastutuse oma elu eest. Me arvestame tegevusplaani ülesehitamisel nädala - ja päevarütmilist kulgu, sest kõigis tegevustes on rütm. Seega ōpetamismetoodika rajaneb rütmilisel järgnevusel - sisu tunnetamisel, mõistmisel ja valdamisel. Õpilased kogevad, vaatlevad, meenutavad, kirjeldavad, töötavad läbi, analüüsivad ja üldistavad. Jutt on ikka õppesisust. Selles koolis ei ole peast pähe tuupimist, vaid südamest südamesse õppimist.

336392349_610095240588496_5725449916123018029_n.jpg

Sellise õpetusega saavad õpilased jõudu kogu eluks. Mõtlemine, tunne ja tahe on hingekvaliteedid. Nende omavaheline tasakaalustamine on igas vanuses õpilastega õppetööd läbi viies väga oluline. See annab mulle kui õpetajale rahulolu, sest ma ise hindan seda kõrgelt, mida õpetan. Waldorfkooli õpetaja amet on ka selline, et ma pean ennast kogu aeg järjepidevalt täiendama, see on väga hariv ka mulle endale. Ikka elukestev õppimine!

 

Meie kool on väga ilusas looduskaunis kohas, Kõpu poolsaarel. Kui on vähegi võimalust, siis olen klassiga väljas, metsas. Oleme õnnelikud, et meil on Ristna RMK matkajuht Evelyn Pähn, oma ala professionaal, kellega meil on igal esmaspäeval kahetunnised matkad. Esmaspäevased matkad annavad nii palju innustust ja energiat uueks koolinädalaks. Samas ka õpilaste teadmised loodusest on kujunenud sügavaks: teadmised loodusest endast, loodushoiust, austusest kõige elava suhtes. Õpilasele on väga oluline, et ta tunnetaks, et sellel, mida ma talle õpetan, on temaga tegemist, see puudutab teda ennast. Õpilase tahet, fantaasiat ja südamesoojust tuleb arendada samavõrd kui mõistust. Olen õnnelik õpetaja, sest mul on toredad lapsevanemad, kes toetavad mind. Koos on kõik võimalik. Lapse arengutee saab alati parimal viisil toetatud kui kodu ja kool on õpetuse ja kasvatuse põhiküsimustes ühel meelel.

Mõnikord ma lihtsalt vaikselt vaatan oma õpilasi, ja imetlen! Kui äge on selliste isiksustega tööd teha või lihtsalt olla! Igas päevas ja hetkes on võimalik leida imet. Võimalusel olen sidunud õppetööd ka kooli väljasõitudega. Oleme käinud Kärdlas, Lauka koolis, Kassaris, paljudes Hiiumaa imelistes kohtades, ka Tallinna Noorsooteatris, Haapsalu Ilona Imedemaal, Saaremaal. Projekte ja põnevaid tegemisi on kuhjaga sellel õppeaastal.

bottom of page