top of page

Vastuvõtt - lasteaed

Lasteaeda võtame aastaringi vastu 3-6aastaseid lapsi.

Enne õppetöö algust kohtub lasteaiapere lastevanematega.


Saame omavahel  tuttavaks, uudistame koolimaja ning arutame läbi kõik olulised küsimused.

Kui soovid, et sinu pere ja laps liituksid meie lasteaiaga, palun täida avaldus ning peatselt võtame sinuga ühendust.

334902056_660330672519399_6204897649790419199_n.jpg
bg_p_large.png

Avaldus lasteaeda

Aitäh esitamast! Võtame peagi sinuga ühendust!

Korduma kippuvad küsimused

 • Millises vanuses lapsi lasteaeda võetakse?
  Lapsi, kes on lasteada minemise hetkel vähemalt kolmeaastased. Kui soovid lasteaeda tuua väiksema lapse, võta meiega ühendust!
 • Mis klassidesse lapsi vastu võetakse?
  2024/2025. õppeaastal võtame lapsi vastu 1., 2. ja 4. klassi.
 • Mis on perevestlus?
  Perevestlus on lasteaia või kooli õpetajate kohtumine pere ja lapsega. Vestluse käigus räägitakse vanematega lapse kasvamisest ja arenemisest. Tutvutakse päevakavaga ning arutatakse läbi kõikvõimalikud küsimused. Kui peres on mitu last, kes tulevad kooli ja lasteaeda, siis toimub üks ühine vestlus.
 • Mis juhtub peale 6. klassi?
  Hiiumaa Haridusselts valmistab hetkel ette dokumente tegevusloa taotlemiseks III kooliastmele. Taotlus on kavas esitada hiljemalt 2023. aastal. See tähendab, et peale 6. klassi saavad õpilased kooliteed jätkata ka 7.-9. klassis.
 • Mida tähendab kogukonnakool?
  Kooli asutasid ja kooli veavad lapsevanemad, kes on Hiiumaa Haridusseltsi liikmed. Selts kinnitab olulisemad lasteia ja kooliga seotud tegevused ning võtab tööle kõik lasteia ning kooli töötajad. Lasteaia ja kooli sündmused ning tegevused toimuvad lastevanemate koostööl ja toel. Iga lapsevanemal on võimalus liituda Seltsiga.
 • Mis keeli koolis õpitakse?
  Alates 1. klassist õpitakse lisaks emakeelele inglise ja vene keelt. Esimesel kahel õppeaastal õpitakse võõrkeeli suuliselt.
 • Kas koolis on huviringid?
  Koolis toimub keraamikaring ning kevadel, suvel ja sügisel ka jalgpallitrenn. Kindlasti soovime, et sügisest saaksime taasalustada muusikaringiga.
 • Kas koolis on waldorfõpe?
  Hiiumaa Vabakooli lasteaed ja kool toetuvad waldorfpedagoogika õppekavadele. Selleks, et lasteaed ja kool saaks kanda waldorfkooli nime, peame tegutsema waldorfõppekava alusel 1-3 aastat ning seejärel saame lasteaia ja koolina taotleda õigust kanda waldorfkooli nimetust.
 • Mis saab, kui laps läheb hiljem teise kooli?
  Mõistame, et elu meie ümber on muutuv. Oleme muutustes toeks nii lapsele kui perele. Kui meie koolis õppiv laps soovib minna teise kooli, siis väljastatakse lapsele tunnistus, kus on viimase õppeaasta ainetundide koondhinded.
 • Kas lasteaed ja kool on tasulised?
  Nii lasteaias kui koolis on igakuine õppemaks. Hiiumaa valda sisseregistreeritud lastele on õpe soodsam. Täpsem info lasteaia kohta siin. Täpsem info kooli kohta siin.
bottom of page